• +420 724 173 574
 • preklady@bon-mot.cz

O Jazykovém studiu Bon-mot

Překladatelský servis Jazykového studia Bonmot je založen na dlouholeté zkušenosti vybraného okruhu překladatelů, kteří poskytují vysoce kvalitní služby ve svém oboru. Díky koordinovanému postupu a dostatečné překladatelské kapacitě jsme schopni realizovat i zakázky velkého rozsahu vyžadující především vysokou míru nasazení, zachování jednotnosti překladu, dodržení termínu odevzdání, a to vše při aplikaci té nejvyšší jazykové kultury.

Zaměřujeme se nejen na firemní klientelu a podnikatelskou veřejnost, která díky neustále rostoucí obchodní aktivitě zvyšuje své nároky na kvalitu a rychlost překladu, ale taktéž na jednotlivce z řad široké veřejnosti, kteří často vyžadují rychlé vyhotovení překladatelských zakázek zadávaných nárazově.

U kvality překladu dáváme důraz především na gramatickou, lexikální a stylistickou věrnost zachycení autorova záměru, u velkoobjemových zakázek potom na přesnou terminologickou shodu s originálem, kvůli čemuž se u odborné terminologie samozřejmě řídíme vnitrofiremním překladovým územ.

Za nedílnou součást překladu považujeme také provedení jazykové korektury, kterou po dokončení hrubého překladu provádíme automaticky u každé překladatelské zakázky. Provedením jazykové korektury tak zajistíme nejen pravopisnou, ale také stylistickou správnost. Za příplatek nabízíme také korekturu druhým překladatelem.

Korektury nabízíme nejen jako součást překladatelské zakázky, ale také jako samostatnou službu.

Naše jazykové portfolio čítá překlady a korektury z a do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, nizozemštiny, švédštiny, japonštiny, čínštiny, arabštiny, korejštiny a češtiny. Překlady a korektury realizujeme z mnoha oborů, dodáváme při standardních (7 dní) i expresních lhůtách (do 2 dnů), a to jak texty odborného, tak všeobecného charakteru.

Při dodání zakázky nabízíme buď osobní či poštovní předání, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě (e-mailem či na CD nebo USB flashdisku). Jako souborový formát upřednostňujeme především formáty .pdf (Acrobat Reader) a .doc (MS Word).

Zárukou kvality jsou pro nás spokojení klienti,
kteří se k nám rádi vracejí.

 • Angličtina

  Do you want to speak better English?

 • Němčina

  Wollen Sie besser Deutsch sprechen?

 • Francouzština

  Voulez-vous parler mieux français?

 • Španělština

  Quiere usted hablar mejor español?

 • Italština

  Volete parlare meglio l’italiano?

Další jazyky

 • Ruština русский
 • Švédština Svenska
 • Dánština Dansk
 • Nizozemština Nederlands
 • Arabština العربية
 • Čínština 中國的
 • Japonština 日本人
 • Korejština 한국의
 • Polština Polski
 • Čeština Czech for foreigners
Hornbach
Sinner Schrader
MOTO
Perfect Clinic
Advokátní kancelář
Betacorp