• +420 724 173 574
 • preklady@bon-mot.cz

Korektury

Jazykovou korekturou jsou opatřovány všechny překlady, které jsou vyhotovovány v překladatelském servisu Jazykového studia Bonmot.

Jazyková korektura je nedílnou součástí každé námi realizované překladatelské zakázky – ta zahrnuje nejen revizi pravopisné, ale také stylistické roviny textu. Dále také za příplatek nabízíme korekturu provedenou druhým překladatelem, tj. porovnání překladu s textem originálu a následně případnou opravu překladu.

Jazykové korektury textů provádíme také samostatně, a to u textů cizojazyčných i českých. Takovou korekturu provádí profesionální korektor a dle dohody se zákazníkem může mít objednaná korektura různý rozsah – od drobných pravopisných oprav až po výraznější stylistické zásahy do textu.

V nabídce máme i předtiskovou korekturu, tedy kontrolu textů již korigovaných, vysázených a připravených k tisku. Při tomto typu korektur klademe zvláštní důraz na tzv. sekundární chyby, k nimž mohlo dojít při sázení textu (např. chybné zalomení řádků či nesprávné popisky u obrázků atd.).

Jako základní jednotku pro cenovou kalkulaci využíváme 1 NS (1 Normostrana) s následujícími parametry:

1 NS = 60 řádek na stránku x 30 úhozů na řádku včetně mezer
1 NS = 1800 znaků včetně mezer

 • Angličtina

  Do you want to speak better English?

 • Němčina

  Wollen Sie besser Deutsch sprechen?

 • Francouzština

  Voulez-vous parler mieux français?

 • Španělština

  Quiere usted hablar mejor español?

 • Italština

  Volete parlare meglio l’italiano?

Další jazyky

 • Ruština русский
 • Švédština Svenska
 • Dánština Dansk
 • Nizozemština Nederlands
 • Arabština العربية
 • Čínština 中國的
 • Japonština 日本人
 • Korejština 한국의
 • Polština Polski
 • Čeština Czech for foreigners
Hornbach
Sinner Schrader
MOTO
Perfect Clinic
Advokátní kancelář
Betacorp